demo iPartner

Kompleksowy system do zarządzania firmą

iPartner24 to nowoczesna, internetowa usługa, przeznaczona dla mikro i małych przedsiębiorstw. Do tej pory profesjonalne programy, komputery i praca informatyków wymagały dużych nakładów finansowych. Dzięki zastosowaniu e-usługi, Państwa firma będzie mogła zwiększyć swoją wydajność i zyski, przy zachowaniu minimalnych nakładów finansowych!

iPartner24 to:
• Zarządzanie obiegiem dokumentów i informacji
• Wystawianie i rozliczanie faktur, bieżąca kontrola przychodów i wydatków
• Baza danych teleadresowych kontrahentów, z rozbudowanym systemem wyszukiwania potrzebnych informacji
• Zarządzanie relacjami z klientami
• Zarządzanie projektami
• Zarządzanie kadrami: karty pracowników, formularze urlopów, delegacji i zwolnień lekarskich
• Obsługa procesów zakupowych – zgłoszenie zapotrzebowania, akceptacja, ofertowanie, realizacja
• Profesjonalna poczta elektroniczna oraz kalendarz indywidualny i grupowy
• Obszerna baza wzorów dokumentów firmowych i opisów stanowisk ułatwiających codzienną pracę
• Dostępność do firmowych danych z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, w dowolnym czasie i z każdego komputera.

Dlaczego iPartner24?

Efekty w krótkim czasie – w ramach rozwiązania udostępniamy narzędzia, które pozwalają szybko usprawnić działania firmy, bez długiego procesu wdrożenia i wysokich nakładów finansowych. Usługa może być przystosowana do potrzeb Państwa firmy w kilka godzin i nie wymaga inwestycji w dodatkowy sprzęt, infrastrukturę, aktualizacje oprogramowania, czy personel IT.

Intuicyjna obsługa – rozpoczęcie pracy w usłudze iPartner24 nie wymaga długiego i męczącego szkolenia pracowników. Dzięki przygotowanym przez nas materiałom oraz wsparciu technicznemu naszych specjalistów, opanowanie obsługi iPartner24 to kwestia godzin, a nie dni.

Centralne repozytorium - praca na scentralizowanym systemie z jedną wspólną bazą firmowych danych, umożliwia ścisłą i bezproblemową współpracę bez względu na ilość pracowników i miejsce w jakim pracują. Usprawnia i przyspiesza to obieg dokumentów i informacji, zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy nią i kontrahentami.

Pełne bezpieczeństwo – połączenia z serwerem chronione są 256-bitowym szyfrowaniem, serwer z danymi znajduje się w doskonale zabezpieczonym ośrodku IBM, a rozbudowany system przydzielania uprawnień użytkownikom chroni dostęp do danych przed nieupoważnionymi osobami.

iPartner Twojego sukcesu